Adatvédelmi irányelvek

TÁJÉKOZTATÁSI ZÁRADÉK A SZEMÉLYES ADATOK FELDOLGOZÁSÁRÓL

A személyes adatok kezelése tekintetében az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet követelményeinek végrehajtásával összefüggésben, valamint a 95/46/EK irányelv (GDPR általános adatvédelmi rendelet) hatályon kívül helyezéséről szeretnénk tájékoztatni Önt személyes adatai kezelésének szabályairól és az ezzel kapcsolatos jogairól. Az alábbi szabályok 2018. május 25-től érvényesek.
  1. Az Ön személyes adatainak kezelője: Plastic Worx sp. z o. o., székhelye: Krakkó, ul. Zakopiańska 177, 30-435
  2. Személyes adatvédelmi felügyelő: Maciej Rymaszewski; Kapcsolatfelvétel: dpo@plasticworx.com.pl
  3. Az adatkezelő az Ön személyes adatait a hatályos jogszabályok, a megkötött szerződések és a megadott hozzájárulás alapján kezeli.
  4. Személyes adatait a következő célból/célokból kezeljük:
a) 6 1. pont a) az érintett hozzájárult személyes adatainak egy vagy több meghatározott célból történő kezeléséhez; b) 6 1. pont b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett szerződő fél; c) 6 1. pont c) az adatkezelés az ügyintézőt terhelő jogszabályi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 1. A 4. pontban említett célból történő adatkezeléssel összefüggésben az Ön személyes adatainak címzettjei lehetnek állami hatóságok és közfeladatot ellátó, illetve hatóságok nevében eljáró jogalanyok vagy egyéb olyan jogalanyok, amelyek személyes adatokat dolgoznak fel A rendszergazda gyűjteményei.
 2. Az Ön személyes adatait a 4. pontban meghatározott célok eléréséhez szükséges ideig, majd ezt követően az általánosan alkalmazandó jogszabályok előírásai által megkövetelt ideig és mértékben tároljuk.
 3. Személyes adatai kezelésével kapcsolatban Önt az alábbi jogok illetik meg: a személyes adatokhoz való hozzáférés joga, az adatok nyilvánosságra hozatalának joga, az adatok helyesbítéséhez való jog – ha az adat hibás vagy hiányos, kérheti a személyes adatok törlése (ún. elfelejtéshez való jog), az adatkezelés korlátozásának kérésére való jog, az adatkezelés elleni tiltakozás joga.
 4. Ha a személyes adatok kezelése az érintett hozzájárulásán alapul a személyes adatok kezeléséhez (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont), Önnek jogában áll ezt a hozzájárulást bármikor visszavonni. A visszavonás nem érinti a visszavonás előtti hozzájárulás alapján végzett adatkezelés hatályos jogszabályoknak való megfelelőségét.
 5. Ha tudomást szerez személyes adatainak jogellenes kezeléséről, Önnek jogában áll panasszal élni a személyes adatok védelmében illetékes felügyeleti hatóságnál.
 6. Abban az esetben, ha a személyes adatok kezelése az érintett hozzájárulásán alapul, a személyes adatainak az Adatkezelő részére történő megadása önkéntes.
 7. A személyes adatok megadása akkor kötelező, ha a személyes adatok kezelésének előfeltétele jogszabály vagy a felek között létrejött megállapodás.
 8. Előfordulhat, hogy az Ön adatait automatizált módon dolgozzuk fel, és nem kerül profilba.
 9. Személyes adatait nem továbbítjuk harmadik országnak/nemzetközi szervezetnek

cookies

A mozgoujrahasznositas.com weboldal cookie-kat használ. Ezek kis szöveges fájlok, amelyeket egy webszerver küld, és a böngésző számítógépes szoftvere tárolja. Amikor a böngésző újra csatlakozik a webhelyhez, a webhely felismeri az eszköz típusát, amelyről a felhasználó csatlakozik. A paraméterek lehetővé teszik, hogy a bennük lévő információkat csak az azokat létrehozó szerver olvassa el. A sütik ezért megkönnyítik a korábban meglátogatott weboldalak használatát.

Az összegyűjtött információk az IP-címre, a használt böngésző típusára, a nyelvre, az operációs rendszer típusára, az Internet szolgáltatóra, az időpontra és a dátumra vonatkozó információkra, a helyszínre és a kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül a weboldalra küldött információkra vonatkoznak.

A sütik azonosítják a felhasználót, ami lehetővé teszi, hogy az általa használt weboldal tartalma az igényeihez igazodjon. A preferenciáira emlékezve lehetővé teszi a neki címzett hirdetések megfelelő beállítását. Cookie-kat használunk weboldalunk legmagasabb szintű kényelmének garantálása érdekében, és az összegyűjtött adatokat csak a Plastic Worx sp.z o. o. A tevékenységek optimalizálása érdekében használjuk fel.

Weboldalunkon a következő sütiket használjuk:

a). „Szükséges” cookie-k, amelyek lehetővé teszik a weboldalon elérhető szolgáltatások igénybevételét, például: a weboldalon hitelesítést igénylő szolgáltatásokhoz használt hitelesítő cookie-k;

b). a biztonság biztosítására használt cookie-k, például csalások észlelésére a webhelyen belüli hitelesítés terén;

c). „Teljesítményt nyújtó” cookie-k, amelyek lehetővé teszik a weboldalak használatának módjáról információgyűjtést;

d). „Funkcionális” cookie-k, amelyek lehetővé teszik a felhasználó által kiválasztott beállítások „emlékezését” és a felhasználói felület személyre szabását, pl. a felhasználó nyelve vagy régiója, betűméret, weboldal megjelenése stb. szempontjából;

e). A felhasználó bármikor letilthatja vagy visszaállíthatja a cookie-k gyűjtésének lehetőségét a webböngésző beállításainak megváltoztatásával. A cookie-kezelési utasítások a http://www.allaboutcookies.org/manage-cookies címen érhetők ela